Skip to main content
Română

Internațional

Problemele legate de siguranța alimentară sunt adesea probleme de amploare mondială. Comerțul internațional, călătoriile, migrația și chiar schimbările climatice pot influența reglementarea siguranței alimentare la nivel local, național și regional.

EFSA a dezvoltat legături strânse de lucru cu agenții din domeniul alimentar din diferite părți ale lumii și cu organizații internaționale.

Organizații internaționale

EFSA sprijină Uniunea Europeană să-și îndeplinească angajamentele internaționale, oferindu-i consultanță științifică și tehnică pentru activitățile legate de Codex Alimentarius al Organizației Națiunilor Unite.

Țări terțe

EFSA continuă să stabilească relații cu omologii săi din întreaga lume.

  • Uneori, acest lucru se realizează prin acorduri formale cu agenții de reglementare care au mandat de evaluare a riscurilor, cum ar fi cele din Australia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă și SUA.
  • Crește nivelul de cooperare cu omologi din multe alte țări (inclusiv Brazilia, Chile, China, Hong Kong, Coreea, Malaysia, Singapore, Thailanda și Taiwan), prin schimbul de experiență, de programe de lucru și de opinii în ceea ce privește evaluarea riscurilor pentru siguranța alimentară.

Extinderea UE

Înainte de aderarea la UE, țara candidată trebuie să îndeplinească anumite cerințe. Aspectele legate de siguranța alimentară au un rol important în negocierile de aderare la UE.

  • EFSA colaborează din 2005 cu țările implicate în procesul de extindere al UE. La momentul actual, țările candidate sunt: Muntenegru, Republica Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și Albania. Bosnia și Herțegovina și Kosovo* au statutul de țară candidată potențială.
  • Există contacte extinse între EFSA și autoritățile pentru siguranța alimentară din aceste țări în cadrul programelor de preaderare ale EFSA, finanțate prin Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA). Programele vizează creșterea gradului de pregătire a autorităților naționale pentru o eventuală cooperare în viitor cu EFSA ca membri cu drepturi depline ai UE.

* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este în conformitate cu RCSONU 1244 și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

Documente

Vecinătatea UE

Siguranța alimentară reprezintă un element important al Politicii europene de vecinătate (PEV) a UE. UE colaborează cu vecinii săi din sud și din est prin intermediul PEV pentru a realiza cea mai strânsă asociere politică posibilă și a atinge cel mai mare grad posibil de integrare economică.

  • Sensibilizarea țărilor vecine cu privire la reglementările și procedurile UE privind siguranța consumatorilor, inclusiv răspunsul în situații de criză alimentară, și libera circulație a alimentelor/furajelor sunt esențiale pentru protejarea consumatorilor, promovând totodată comerțul regional. Acestea necesită informații despre EFSA, evaluarea riscurilor și comunicarea riscurilor, precum și despre sistemul european de siguranță alimentară pentru a-și putea alinia sistemele, în măsura posibilului, la cele din Europa.
  • EFSA a început să coopereze cu țările vecine ale UE prin intermediul programului finanțat prin Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (IEVP), în februarie 2014. Prin intermediul acestui program, EFSA urmărește în mod activ o mai bună integrare a următoarelor țări în activitatea sa: Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Moldova, Maroc, Palestina**, Tunisia și Ucraina.

** Această denumire nu se interpretează ca fiind o recunoaștere a statului Palestina și nu aduce atingere pozițiilor individuale ale statelor membre privind această chestiune.

Documente