Skip to main content

Glossarju

Dan il-glossarju multilingwi jipprovdi definizzjonijiet faċli biex jinftiehmu għat-termini xjentifiċi ewlenin użati fuq dan is-sit web fid-dominju tal-valutazzjoni tar-riskju. It-termini u d-definizzjonijiet tagħhom huma referenzjati fil-prodotti ta’ komunikazzjoni tagħna bħala noti pop-up biex jispjegaw kunċetti lill-pubbliku mingħajr ebda għarfien speċjalizzat.
L-ortografija bl-Ingliż Standard tintuża dejjem. L-akronimi huma miktuba b’ittra kbira. It-termini huma ppreżentati b’ittra żgħira. L-entrati jiġu tradotti bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bit-Taljan u bl-Ispanjol.
Il-glossarju huwa dokument ħaj soġġett għal aġġornamenti regolari. It-termini rilevanti neqsin jistgħu jiġu ssuġġeriti bl-użu tal-formola online Saqsi Mistoqsija.

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà: Id-definizzjonijiet fil-glossarju huma maħsuba biss biex jgħinu lill-utenti ta’ dan is-sit web jifhmu t-terminoloġija xjentifika. Id-definizzjonijiet jistgħu jvarjaw minn dawk mogħtija fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u fil-Ġurnal tal-EFSA.

A B Ċ D E F G H I K L M N O P Q R S T V Ż

Q


Il-preżunzjoni ta’ sikurezza kwalifikata (QPS) hija proċedura ta’ valutazzjoni tas-sikurezza għall-mikrobi użati fil-katina alimentari. Il-QPS tuża l-għarfien eżistenti dwar is-sikurezza ta’ mikrobi speċifiċi biex tiddifferenzja dawk li mhumiex ta’ tħassib (u jistgħu jingħataw status ta’ QPS) minn dawk li jistgħu jirrappreżentaw riskju u li għandhom ikunu soġġetti għal valutazzjoni sħiħa tas-sikurezza.

Ir-relazzjonijiet struttura-attività kwalitattiva jew kwantitattiva (QSAR) huma sett ta’ metodi li bihom l-effetti ta’ komposti differenti huma relatati mal-istrutturi molekulari tagħhom. Dan jippermetti li jiġu previsti l-effetti avversi jew ta’ benefiċċju probabbli ta’ sustanza kimika partikolari billi tiġi mqabbla ma’ oħrajn li għandhom strutturi simili.

A B Ċ D E F G H I K L M N O P Q R S T V Ż