Skip to main content

Žodynėlis

Šiame daugiakalbiame žodynėlyje pateikiamos šioje interneto svetainėje rizikos vertinimo srityje vartojamų pagrindinių mokslinių terminų apibrėžtys. Terminai ir jų apibrėžtys mūsų komunikacijos produktuose nurodomi kaip iškylančiuose languose esančios pastabos, kuriomis siekiama paaiškinti sąvokas visuomenei, neturinčiai specialių žinių.
Visur vartojama standartinė anglų kalbos rašyba. Akronimai rašomi didžiosiomis raidėmis. Terminai pateikiami mažąja raide. Įrašai verčiami į visas 24 oficialiąsias ES kalbas.
Žodynėlis yra nuolat atnaujinamas dokumentas. Atitinkamus trūkstamus terminus galite pasiūlyti naudodamiesi internetine forma „Užduoti klausimą“.

Atsakomybės apribojimas. Terminų apibrėžtys žodynėlyje skirtos tik padėti šios svetainės naudotojams suprasti mokslinę terminiją. Apibrėžtys gali skirtis nuo pateiktųjų Europos Sąjungos teisės aktuose ir EFSA leidinyje.

A B C D E F G H I K L M N O P R S T Ū V Ž