Skip to main content
Magyar hu

Bemutatkozás

Rólunk

Az EFSA 2002-ben, az Európai Unió egyik ügynökségeként jött létre azzal a céllal, hogy a pártatlan tudományos tanácsadás forrásaként szolgáljon a kockázatkezelők számára, és tájékoztatást nyújtson az élelmiszerlánccal kapcsolatos kockázatokról. Együttműködünk az érdekelt felekkel annak érdekében, hogy az Európai Unióban előmozdítsuk a tudományos tanácsadás összhangját. Tudományos alapot szolgáltatunk a különféle jogszabályokhoz és rendelkezésekhez annak érdekében, hogy védjük az európai fogyasztókat az élelmiszerekkel kapcsolatos kockázatoktól – a termőföldtől az asztalig.

Tevékenységünk

Tevékenységeink középpontjában a kockázatokkal kapcsolatos kérdések megválaszolásához szükséges tudományos bizonyítékok összegyűjtése, értékelése és felhasználása áll. Elvégzett munkánk eredményeként olyan tudományos tanácsokkal szolgálunk a kockázatkezelőknek, melyeket független szakértők és az EFSA munkatársai közösen állítanak össze. Tevékenységünk minden részét értékeink – a kiválóság, a függetlenség, a nyitottság, az elszámoltathatóság és az együttműködés – jegyében végezzük. Folyamataink átláthatósága és szerepvállalást ösztönző tevékenységeink lehetővé teszik az érdekeltek számára, hogy ellenőrizzék munkánkat, és nyílt párbeszéd mellett, egyenlő felekként együttműködjenek velünk. Az élelmiszerláncot érintő kockázatoktól függetlenül és olyan módon nyújtunk tájékoztatást, amely megfelel az adott közönség igényeinek. Tagállami partnereinkkel közösen építjük az európai élelmiszer-biztonsági ismeretek ökoszisztémáját, melynek segítségével gondoskodni tudunk az élelmiszereknek az egészséges táplálkozás és a fenntartható élelmiszerrendszerek alapjául szolgáló biztonságosságáról.

Partnereink

Legfontosabb tudományos partnereink az egyéni szakértők, valamint az illetékes szervezetek. Ezeknek a kapcsolatoknak az elmélyítése érdekében a tanácsadói fórumon, a nemzeti fókuszpontokon és tudományos hálózatainkon keresztül intenzív együttműködést folytatunk a tagállamok kockázatértékelési szervezeteivel. Hasonlóképpen együttműködünk más európai uniós ügynökségekkel, nemzetközi szervezetekkel és harmadik országok kockázatértékelő szervezeteivel annak érdekében, hogy fokozzuk tájékoztatási erőfeszítéseinket és növeljük az élelmiszerbiztonságra közösen gyakorolt hatásunkat. Munkánk végső haszonélvezői az EU polgárai: számos különböző platformon és fórumon tartjuk a kapcsolatot velük és a tevékenységünkben érdekelt felekkel.

Tevékenységünk

Elvek és gyakorlatok
Az EFSA munkája nagy részét az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az uniós tagállamok tudományos tanácsadás iránti kérései alapján végzi.

Irányítás

A függetlenség és hatékonyság biztosítása
Az EFSA-t az igazgatótanács irányítja, amelynek tagjai a közérdeket szem előtt tartva járnak el.

Külső szakértők

Független értékelés és tanácsadás
Munkánk alapja az EFSA tudományos szakértőinek tudása, szakértelme és tapasztalata.

Partnerek

Együttműködés Európa élelmiszer-biztonságának megőrzése érdekében
Az élelmiszer-biztonsági kérdések nem tartják tiszteletben az országhatárokat. Ezért az együttműködés központi szerepet játszik tudományos munkánkban.

Dokumentumok

Szervezeti dokumentumok és kiadványok