Skip to main content
Magyar hu

Hogyan dolgozunk?

Az EFSA munkája nagy részét az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az uniós tagállamok tudományos tanácsadás iránti kérelmei alapján végzi.

Saját kezdeményezésre is végzünk tudományos munkát, különös tekintettel a felmerülő kérdések és új veszélyek vizsgálatára, valamint értékelési módszereink és megközelítéseink aktualizálására. Ez az úgynevezett önmegbízás („self-tasking”).

  • Az EFSA – éves és többéves – munkaprogramját az Európai Bizottsággal és más partnerekkel egyeztetett prioritások szerint, a rendelkezésre álló források figyelembevételével szervezi meg.
  • Szorosan együttműködünk annak biztosítására, hogy programunk kiegészítse partnereink – különösen az EU-tagállamok nemzeti hatóságai és élelmiszerbiztonsági hatóságai – programjait, és elkerüljük az átfedéseket, valamint a párhuzamos munkavégzést és erőfeszítéseket.
  • Az EFSA tudományos tanácsait többnyire tudományos testületei és tudományos bizottsága nyújtják, amelyek tagjait nyílt kiválasztási eljárás keretében nevezik ki.
  • Az EFSA személyzete tudományos eredményeket is szolgáltathat a hatóság nevében, például szakértői értékeléseket készíthet a peszticidekben található hatóanyagok értékeléséről, vagy válaszolhat sürgős tanácsadási kérésekre. Az EFSA személyzete emellett figyelemmel kíséri és elemzi a biológiai veszélyekre, a kémiai szennyeződésekre, az élelmiszer-fogyasztásra és a felmerülő kockázatokra vonatkozó információkat és adatokat.

Elvek és gyakorlatok

Az EFSA számos olyan elvet és gyakorlatot tart szem előtt, amelyek célja munkánk kiválóságának biztosítása. Ezek közé tartoznak az alábbiak:

  • A nyitottság és az átláthatóság iránti elkötelezettség minden munkánk során.
  • A helyes kockázatértékelési gyakorlatok átfogó csoportjának kidolgozása tudományos bizottságunk és testületünk szakértői munkájának irányítása céljából.
  • Minőségirányítási rendszer (QMS), amely folyamatosan figyelemmel kíséri és erősíti az EFSA tudományos tevékenységének minőségét. Ez magában foglalja az önértékelési és ügyfél-visszajelzési rendszereket, amelyek biztosítják a tudományos folyamatok következetes fejlesztését és folyamatos jobbá tételét. Az EFSA minőségirányítási rendszere megkapta az ISO 9001:2015 tanúsítványt, amely a minőségirányítás nemzetközi szabványa.
  • Az EFSA igazgatótanácsa auditbizottságának – amely tanácsot ad a felső vezetésnek a munkagyakorlatok lehetséges javításaival kapcsolatban – beszámoló belső ellenőr által végzett felülvizsgálatok és vizsgálatok.
  • Külső értékelés: Az EFSA alapító rendelete munkájának és munkamódszereinek független külső értékelésére kötelezi a Hatóságot. Ezen értékelések alapján az igazgatótanács ajánlásokat fogalmaz meg az EFSA jövőbeli gazdálkodási terveire és stratégiáira vonatkozóan. A harmadik és egyben legutóbbi értékelés 2018-ban készült el, és a 2011 és 2016 közötti időszakot fedte le.
  • Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi (HSE) irányítási rendszer, amelynek célja a munkakörülmények folyamatos javítása és a fenntartható üzleti tevékenység biztosítása. Harmadik fél által végzett rendszeres auditok tanúsítják, hogy a rendszer teljes mértékben megfelel a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak (pl. BS-OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 és EMAS-szabályozás).

Ezenkívül a Hatóságot jogilag kötelezik az Európai Unió jogszabályai olyan kérdésekben, mint például a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés.