Skip to main content

Alternatywny sposób

Description:

Tryb postępowania, który może być wykorzystany w badaniach w celu zastąpienia tradycyjnych testów na zwierzętach sposobami nieinwazyjnymi lub zastępczymi. Zobacz też: zastąpienie, zmniejszenie i złagodzenie (zasada 3Z).