Skip to main content
Gaeilge ga

Stiúrthóir Feidhmiúcháin

Roinn/Aonad: Executive Directorate
Guthán: +39 0521 036 397
Seoladh ríomhphoist: Bernhard.Url [at] efsa.europa.eu

Lean @BUrl_EFSA

Dr. Bernhard Url

Declaration of Interest(9.12 KB)

Ceapadh an Dr. Bernhard Url ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar EFSA i mí an Mheithimh 2014, tar éis dó a bheith ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin Gníomhach ar feadh seacht mí. Cuireadh síneadh 5 bliana eile lena shainordú le haghaidh dara téarma oifige i mí an Mheithimh 2019. Chuaigh an Dr. Url isteach in EFSA i mí an Mheithimh 2012 mar Cheann ar an Roinn um Measúnú Riosca agus um Chúnamh Eolaíoch. Is tréidlia cáilithe é an Dr. Url, agus tugann sé taithí bainistíochta ardleibhéil a saothraíodh in eagraíochtaí um shábháilteacht bia go dtí an ról atá aige in EFSA.

Sular thosaigh sí ag obair leis an Údarás, bhí an Dr. Url ina Stiúrthóir Bainistíochta ar Ghníomhaireacht na hOstaire um Shláinte agus Sábháilteacht Bia (AGES), ar eagraíocht í a dhéanann ionadaíocht don Ostair ar Fhóram Comhairleach EFSA. Ó 2008 go Márta 2012, bhí sé ina chomhalta de Bhord Bainistíochta EFSA freisin.

Le linn na 10 mbliana a chaith sé ag AGES, bhí sé i gceannas ar ghnóthaí teicniúla agus eolaíocha le sainchúram a chuimsigh seachadadh tráthúil seirbhísí measúnaithe riosca agus bainistíochta riosca i raon leathan réimsí. Áiríodh leis sin cumarsáid éifeachtach maidir le rioscaí a áirithiú le linn imeachtaí práinneacha a bhaineann le sábháilteacht bia.

Sula raibh sé ag obair ag AGES, chaith an Dr. Url cúig bliana mar Ollamh Cúnta in Institiúid Sláinteachais Bainne agus Teicneolaíochta Bainne in Ollscoil an Leighis Tréidliachta i Vín sular reáchtáil sé saotharlann rialaithe cáilíochta bia ó 1993 go 2002.

Bhain an Dr. Url céim amach ó Ollscoil an Leighis Tréidliachta i Vín in 1987 agus rinneadh Dochtúireacht sa Leigheas Tréidliachta de in 1990. D’fhoilsigh sé i réimse an leighis tréidliachta le béim ar leith ar listéire agus ar shláinteachas bainne.

Dialann

Twitter