Skip to main content

Glosář

Tento vícejazyčný glosář obsahuje srozumitelné definice hlavních vědeckých termínů používaných na těchto webových stránkách v oblasti hodnocení rizik. Na pojmy a jejich definice se v našich komunikačních produktech odkazuje jako na vyskakovací poznámky, které vysvětlují pojmy veřejnosti bez odborných znalostí.
V celém textu je použit standardní anglický pravopis. Zkratky jsou psány velkými písmeny. Pojmy jsou uvedeny malými písmeny. Překládá se do všech 24 úředních jazyků EU.
Glosář je živý dokument, který se pravidelně aktualizuje. Relevantní chybějící pojmy lze navrhnout pomocí online formuláře Položit otázku.

Prohlášení: Definice v glosáři slouží výhradně k tomu, aby uživatelům těchto webových stránek pomohly porozumět vědecké terminologii. Definice se mohou lišit od definic uvedených v právních předpisech Evropské unie a ve věstníku úřadu EFSA.

I


jakýkoli nepříznivý účinek na imunitní systém (např. alergie nebo zánět), který je důsledkem expozice toxickým látkám

výzkumná teoretická metoda, zejména s využitím počítačových modelů, k předvídání pravděpodobných toxikologických nebo jiných účinků látek

výzkumná metoda, která zahrnuje testování buněk nebo tkání získaných z živých organismů

výzkumná metoda, která zahrnuje testování jednotlivých živých zvířat nebo populací živých zvířat

počet nových případů, které se vyskytnou v určitém časovém období ve vymezené zeměpisné oblasti; například počet případů chřipky za rok v Evropě

měřítko, které vyjadřuje vztah mezi hmotností a výškou jednotlivce; BMI se vypočítá vydělením hmotnosti v kilogramech výškou v metrech na druhou (tj. výška x výška); slouží k posouzení přiměřenosti hmotnosti jedince

látka, která hubí hmyz

interakce mezi patogenem (organismem způsobujícím onemocnění, jako je bakterie, virus nebo parazit) a živým organismem nebo hostitelem, z níž se může rozvinout onemocnění

blokování běžných genových aktivit molekulami RNA; jde o přirozený proces, ale biologové jej mohou využít také ke zkoumání toho, jak geny v těle fungují

blokování normálních genových aktivit molekulami RNA; jedná se o přirozený proces, který však mohou využít i biologové při výzkumu fungování genů v těle

statistický termín pro popis rozmezí v rámci rozložení, kde byste očekávali, že se bude nacházet většina dat; například očekávání, že 95 % dospělých bude mít výšku mezi 1,4 m a 1,9 m

Modifikace genetického materiálu organismu pomocí kombinace různých sekvencí dárce stejného nebo úzce příbuzného druhu.

živočich, rostlina nebo jiný organismus zavlečený člověkem do míst mimo jejich přirozený areál rozšíření

jednotlivá látka nebo kultura mikrobů získaná v čisté formě ze směsi látek nebo bakterií