Skip to main content

Slovarček

Ta večjezični slovarček vsebuje lahko razumljive opredelitve glavnih znanstvenih izrazov, ki se uporabljajo na tem spletišču na področju ocene tveganja. Izrazi in njihove opredelitve so v našem komunikacijskem gradivu navedeni kot pojavne opombe, ki javnosti brez strokovnega znanja pojasnjujejo koncepte.
Povsod je uporabljen standardni angleški zapis. Kratice so zapisane z velikimi črkami. Izrazi so navedeni z majhnimi črkami. Vnosi so prevedeni v vseh 24 uradnih jezikov EU.
Slovarček je živ dokument, ki se redno posodablja. Ustrezni manjkajoči izrazi se lahko predlagajo z uporabo spletnega obrazca Zastavi vprašanje.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Opredelitve pojmov v slovarčku so namenjene izključno temu, da uporabnikom tega spletišča pomagajo razumeti znanstveno terminologijo. Opredelitve pojmov se lahko razlikujejo od opredelitev v zakonodaji Evropske unije in v publikaciji EFSA Journal.

I


Vsak škodljivi učinek za imunski sistem (npr. alergija ali vnetje), ki je posledica izpostavljenosti strupenim snovem.

Raziskovalna teoretična metoda, ki vključuje zlasti računalniške modele, za predvidevanje verjetnih toksikoloških ali drugih učinkov snovi.

Raziskovalna metoda, ki vključuje izvajanje testov na celicah ali tkivih, pridobljenih iz živih organizmov.

Raziskovalna metoda, ki vključuje izvajanje testov na posameznih živih živalih ali populacijah živih živali.

Število novih dogodkov, ki se pojavijo v določenem obdobju na določenem geografskem območju, na primer število primerov gripe na leto v Evropi.

Mera, ki izraža razmerje med posameznikovo telesno maso in višino. ITM se izračuna tako, da se telesna masa, izražena v kilogramih, deli s kvadratom telesne višine, izražene v metrih (tj. višina x višina). Uporablja se za oceno primernosti posameznikove mase.

Snov za uničevanje žuželk.

Interakcije med patogenom (organizmom, ki povzroča bolezen, kot je bakterija, virus ali parazit) in živim organizmom ali gostiteljem, pri katerem se lahko razvije bolezen.

Blokiranje normalnih genskih dejavnosti molekul RNK. To je naravni proces, ki pa ga lahko spodbudijo tudi biologi kot način za raziskovanje, kako geni delujejo v telesu.

Statistični pojem, ki opisuje razpon znotraj porazdelitve, v katerem se po pričakovanjih nahaja večina podatkov, na primer po pričakovanjih bo 95 % odraslih visokih med 1,4 m in 1,9 m.

Reakcija na snov, ki je ne povzroči imunski odziv. Intoleranca je pogostejša od alergij, vendar manj resna.

Pristop, ki spreminja genski material organizma s kombinacijo različnih sekvenc darovalca iz iste ali zelo sorodne vrste.

Žival, rastlina ali drug organizem, ki jih človek vnese na območja zunaj njihovih naravnih območij razširjenosti.

Indeks telesne mase (ITM) je meritev, ki izraža razmerje med telesno maso in višino posameznika. ITM se izračuna tako, da se masa v kilogramih deli z višino v metrih na kvadrat (tj. višina x višina). Uporablja se za oceno, ali je masa osebe ustrezna.

Možnost obvladovanja tveganj s sprejetjem zanemarljive stopnje učinka izpostavljenosti kemični snovi, biološkemu ali fizičnemu dejavniku stresa v populaciji ali ekosistemu.

Čezmerno število primerov bolezni v primerjavi z običajnimi pričakovanji pri populaciji. Izbruh se lahko pojavi na omejenem geografskem območju ali pa se lahko razširi na več držav. Traja lahko nekaj dni ali tednov ali več let.

Primer, ko dve ali več oseb po zaužitju iste hrane ali pijače zboli za isto boleznijo, ki se prenaša z živili.

Točka na krivulji z odmerkom povezanega odziva, ki je določena na podlagi eksperimentalnih podatkov za določitev varne ravni.

Posamezna snov ali kultura mikrobov, pridobljena v čisti obliki iz mešanice snovi ali bakterij.

Koncentracija ali količina določene snovi, ki jo jemlje posameznik ali populacija ali se vnaša v ekosistem z določeno pogostnostjo v določenem časovnem obdobju.

Beljakovina, izdelana po določenem receptu DNK. Običajno pomeni beljakovino, ki nastane kot posledica genske manipulacije organizma.