Skip to main content
Polski pl

Toksykokinetyka

Badanie procesów, jakim poddawane są w organizmie substancje potencjalnie toksyczne. Obejmuje poznanie procesów wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania takich substancji.