Skip to main content

Materialen die met levensmiddelen in contact komen, enzymen en technische hulpstoffen

Het panel voor materialen die met levensmiddelen in contact komen, enzymen en technische hulpstoffen (CEP)* beoordeelt de veiligheid van chemische stoffen die aan levensmiddelen worden toegevoegd of in levensmiddelenverpakkingen worden gebruikt, en aanverwante processen. De werkzaamheden van het panel zijn voornamelijk gericht op stoffen en processen die door EFSA worden beoordeeld voordat het gebruik ervan in de EU kan worden toegestaan.

De leden van het CEP-panel zijn wetenschappers uit heel Europa die deskundig zijn op het gebied van:

  • Chemische risicobeoordeling, toegespitst op voedingsenzymen en chemische stoffen die worden gebruikt bij de productie van kunststoffen of andere levensmiddelenverpakkingen
  • Toxicologie (zoogdieren): subchronische en chronische toxiciteit (onderzoeken bij herhaalde toediening), genotoxiciteit en mutageniteit, ontwikkelings- en voortplantingstoxiciteit, carcinogeniteit, allergeniteit en immunotoxiciteit
  • Toxiciteitsonderzoek met proefdieren en alternatieve toxiciteitstests
  • Toxicokinetiek en toxicodynamiek (ADME - absorptie, distributie, metabolisme, excretie) van stoffen
  • Epidemiologie (mensen)
  • Chemie (organische, analytische en synthetische chemie), met name voor de chemische identificatie en specificatie van chemische stoffen en voor migratieonderzoek van materialen die met levensmiddelen in contact komen
  • Blootstellingsbeoordeling en consumptie-onderzoeken
  • Levensmiddelentechnologie (productieprocessen en het gebruik van technische hulpstoffen);
  • Levensmiddelenmicrobiologie, waaronder enzymbiotechnologie waarbij genetisch gemodificeerde micro-organismen wordt toegepast

*Het CEP-panel heeft het merendeel van de werkgebieden van het voormalige panel voor materialen die met levensmiddelen in aanraking komen, enzymen, aroma’s en technische hulpstoffen (CEF) overgenomen, maar heeft de verantwoordelijkheid voor de beoordeling van aroma’s overgedragen aan het FAF-panel.

Panelleden

Leden van het panel voor materialen die met levensmiddelen in contact komen, enzymen en technische hulpstoffen, 2018-2024

Voorzitter: Vittorio Silano (tot december 2020 †); Lambré, Claude (sinds februari 2021)
Vicevoorzitters: Mortensen, Alicja; Van Loveren, Henk
Leden: Barat Baviera, José Manuel; Bolognesi, Claudia; Brüschweiler, Beat Johannes (tot juni 2019); Chesson, Andrew; Cocconcelli, Pier Sandro; Crebelli, Riccardo; Gott, David Michael; Grob, Konrad; Lambré, Claude (van april 2020 tot januari 2021); Lampi, Evgenia; Mengelers, Marcel (sinds april 2020); Riviere, Gilles; Steffensen, Inger-Lise; Tlustos, Christina; Vernis, Laurence; Zorn, Holger

Belangenverklaringen: download (laatst bijgewerkt op: 26/08/2022)

Voormalige panelleden

2017-2018

Voorzitter: Vittorio Silano
Vicevoorzitters: Karl-Heinz Engel; Detlef Wölfle
Leden: Claudia Bolognesi; Laurence Castle; Kevin Chipman; Jean-Pierre Cravedi; Paul Fowler; Roland Franz; Konrad Grob; Rainer Gürtler; Trine Husøy; Sirpa Kärenlampi; Wim Mennes; Maria Rosaria Milana; Karla Pfaff; Gilles Riviere; Jannavi Srinivasan; Maria de Fátima Tavares Poças; Christina Tlustos; Holger Zorn

2014-2017

Voorzitter: Silano Vittorio
Vicevoorzitters: Mennes, Wim; Wölfle, Detlef
Leden: Bolognesi, Claudia; Castle, Laurence; Cravedi, Jean-Pierre; Engel, Karl-Heinz; Fowler, Paul; Franz, Roland; Grob, Konrad; Gürtler, Rainer; Husøy, Trine; Kärenlampi, Sirpa (juli 2015); Milana, Maria Rosaria; Penninks, André; Smith, Andrew; Tavares Poças, Maria de Fátima; Tlustos, Christina; Toldrá, Fidel (tot september 2015); Zorn, Holger; Zugravu, Corina-Aurelia (juli 2015)

2011-2014

Voorzitter:Mennes, Wim (sinds april 2014); Pratt, Iona (tot februari 2014 †)
Vicevoorzitters:Castle, Laurence (sinds april 2014); Wölfle, Detlef
Leden: Beckman Sundh, Ulla; Binderup, Mona-Lise; Bolognesi, Claudia; Brimer, Leon; Di Domenico, Alessandro; Engel, Karl-Heinz; Franz, Roland; Gontard, Nathalie; Guertler, Rainer; Husoy, Trine; Jany, Klaus-Dieter; Kolf-Clauw, Martine; Milana, Maria Rosaria; Svensson, Kettil; Tavares Pocas, Maria de Fátima; Toldra, Fidel

2008-2011

Voorzitter: Klaus-Dieter Jany
Vicevoorzitters: Karl-Heinz Engel; Wim Mennes
Leden: Arturo Anadon; David Bell (tot eind november 2009); Mona-Lise Binderup; Wilfried Bursch; Laurence Castle; Riccardo Crebelli; Roland Franz; Nathalie Gontard; Thomas Haertle; Trine Husoy; Catherine Leclercq; Jean-Claude Lhuguenot; Maria Rosaria Milana; Karla Pfaff; Kettil Svensson; Fidel Toldra; Rosemary Waring; Detlef Wölfle

De belangenverklaringen en cv’s van voormalige panelleden zijn op interestmanagement [at] efsa.europa.eu (verzoek) in te zien.

Netwerken

Wetenschappelijk netwerk voor materialen die met levensmiddelen in contact komen (FCM)

Het FCM-netwerk is een platform voor samenwerking op het gebied van risicobeoordeling en benaderingen die van wederzijds belang zijn voor EFSA en de lidstaten. Het netwerk dient om de samenwerking tussen wetenschappers die betrokken zijn bij de risicobeoordeling van materialen die met levensmiddelen in contact komen te bevorderen, om desbetreffende risicobeoordelingspraktijken te ondersteunen en te harmoniseren. Het FCM-netwerk is in oktober 2013 voor een periode van drie jaar opgezet als subgroep van het Netwerk voor ingrediënten en verpakkingen voor levensmiddelen. Om deze samenwerking voort te zetten, werd voorgesteld het netwerk nog eens drie jaar te laten bestaan in de vorm van een zelfstandig FCM-netwerk.

Bijeenkomsten met lidstaten

De bijeenkomsten met lidstaten dienen om paneldeskundigen, wetenschappelijk personeel van EFSA en technische deskundigen uit de lidstaten samen te brengen om wetenschappelijke kwesties te bespreken en van gedachten te wisselen over verschillende aspecten van risicobeoordeling in verband met ingrediënten en verpakkingen voor levensmiddelen. Afhankelijk van de context kunnen deze bijeenkomsten bilateraal zijn, met deskundigen uit één lidstaat, of netwerkbijeenkomsten, met deskundigen uit verschillende lidstaten.

Hieronder vindt u een lijst van bijeenkomsten van EFSA met de lidstaten op het gebied van ingrediënten en verpakkingen voor levensmiddelen.

2015

2014

2012

2011

Working groups

We are having a technical issue with the publication of DOIs and are working to resolve it. If you are looking for a specific DOI and cannot find it on the system please contact interestmanagement [at] efsa.europa.eu.

BPA re-evaluation - CEP Panel

(last updated: )

Enzymes - CEP Panel

(last updated: )

Extraction solvents

(last updated: )

Food Contact Materials - CEP Panel

(last updated: )

Preparation for re-evaluation of phthalates, structurally similar substances and replacement substances

(last updated: )

Recycling Plastic - CEP Panel

(last updated: )

WG on the evaluation of substances used to reduce microbial contamination from products of animal origin - CEP Panel

(last updated: )

Closed working groups

Assessment of studies on BPS - CEP Panel

(last updated: )

Bisphenol A (BPA) Exposure 2012 - CEF Panel

(last updated: )

BPA assessment protocol

(last updated: )

BPA Immunotoxicity - CEF Panel

(last updated: )

BPA Toxicology 2012 - CEF Panel

(last updated: )

Enzymes - CEF Panel

(last updated: )

Evaluation of substances used to reduce microbial contamination from products of animal origin (Standing WG) - CEF Panel

(last updated: )

Flavourings 2017-2018 - CEF Panel

(last updated: )

Food contact material 2017-2018 - CEF Panel

(last updated: )

Food Enzymes 2017-2018 - CEF Panel

(last updated: )

Genotox ad hoc - CEF Panel

(last updated: )

Genotoxicity 2017-2018 - CEF Panel

(last updated: )

National experts meeting on BPA processing aids - CEF Panel

(last updated: )

Phthalates - CEF Panel

(last updated: )

Phthalates - CEP Panel

(last updated: )

Re-evaluation of food additives for use in foods for infants below 16 weeks of age - ANS Panel

(last updated: )

Recycling plastics 2017-2018 - CEF Panel

(last updated: )

WG on the Update of the Guidance on Food Enzymes

(last updated: )

Gerelateerd(e) onderwerp(en)