Skip to main content
Dansk da

Sådan arbejder vi

Størstedelen af EFSA's arbejde udføres som respons på anmodninger om videnskabelig rådgivning fra Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og EU-medlemsstaterne.

Vi udfører også videnskabeligt arbejde på eget initiativ, især for at undersøge nye problemer og nye farer og for at ajourføre vores vurderingsmetoder og tilgange. Dette kaldes "selvpåførte opgaver".

  • EFSA tilrettelægger sit arbejdsprogram – årligt og flerårigt – i henhold til prioriteter, der er aftalt med Europa-Kommissionen og andre partnere, under hensyntagen til de tilgængelige ressourcer.
  • Vi rådfører os tæt for at sikre, at vores program supplerer vores partneres – især de nationale myndigheder og fødevaresikkerhedsinstanserne i EU-medlemsstaterne – og for at undgå overlapning og dobbeltarbejde.
  • EFSA's videnskabelige rådgivning leveres for størstedelen af dens videnskabelige paneler og videnskabelige komité, hvis medlemmer udpeges ved en åben udvælgelsesprocedure.
  • EFSA's medarbejdere kan også frembringe videnskabelige output på vegne af agenturet, således peerreviews af vurderingen af aktivstoffer i pesticider eller svar på hasteanmodninger om rådgivning. EFSA's medarbejdere overvåger og analyserer også oplysninger og data om biologiske farer, forurenende kemiske stoffer, fødevareforbrug og nye risici.

Principper og praksis

EFSA følger en række principper og praksisser, der er rettet mod at sikre en høj kvalitet i vores arbejde. Disse er:

  • Forpligtelse til åbenhed og gennemsigtighed i alt vores arbejde.
  • Udvikling af et omfattende sæt gode praksisser for risikovurdering som rettesnor for arbejdet i vores videnskabelige komité og videnskabelige ekspertpaneler.
  • Et kvalitetsstyringssystem (QMS), der løbende overvåger og styrker kvaliteten af EFSA's videnskabelige arbejde. Dette omfatter systemer til selvevaluering og kundefeedback, som sikrer, at de videnskabelige processer konsekvent udvikles og løbende forbedres. EFSA's kvalitetsstyringssystem er tildelt et ISO 9001:2015-certifikat, den internationale standard for kvalitetsstyring.
  • Gennemgange og inspektioner udført af en intern revisor, som rapporterer til EFSA's bestyrelses revisionskomité, der rådgiver den øverste ledelse om mulige forbedringer af arbejdspraksis.
  • Ekstern evaluering: EFSA's oprettelsesforordning pålægger autoriteten at foretage uafhængige eksterne evalueringer af sit eget arbejde og sin arbejdspraksis. På grundlag af disse evalueringer udarbejder bestyrelsen anbefalinger for EFSA's fremtidige styringsplaner og strategier. Den tredje og seneste evaluering blev udført i 2018 og dækkede perioden 2011 til 2016.
  • Et sundheds-, sikkerheds- og miljøstyringssystem (HSE), der sigter mod løbende at forbedre arbejdsforholdene og sikre en bæredygtig forretning. Regelmæssige tredjepartsrevisioner bekræfter, at systemet er fuldt ud afstemt med de relevante standarder og regler på området (dvs. BS-OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 og EMAS-forordningen).

Derudover er autoriteten juridisk bundet af EU-lovgivningen om spørgsmål som offentlig aktindsigt.