Skip to main content
Български

Търгове 140 000 EUR+

За покупки на стойност над 140 000 EUR ЕОБХ използва процедурата на отворена покана за подаване на оферти.

За да разгледате документацията за обществените поръчки във връзка с покана за подаване на оферти, която ви интересува, кликнете върху заглавието на поканата от списъка по-долу. Там ще намерите връзки към електронната платформа за търгове, от която можете да изтеглите всички указания и формуляри за обществените поръчки, свързани с дадената покана (писмо за покана, тръжна спецификация, проект на договор и всякакви образци, необходими за подаване на оферта).

В ход

LinkReferenceTitlePublishedDeadline
Access on TEDEFSA/2023/OP/0005Assistance on R Programming, Shiny Applications, Ad-hoc Support and Statistical Programming Trainings to EFSA11 October 202311 December 2023 14:30:59 UTC +1
Access on TEDOC/EFSA/BIOHAW/2023/03Developing a Methodology to Assess Positive Animal Welfare Using Behaviour-analytic and Ethological Approaches4 July 202315 May 2024 14:30:59 UTC +2
Access on TEDOC/EFSA/BIOHAW/2023/02Burden of Zoonoses in European Union and EEA/EFTA Countries2 June 202314 February 2024 14:30:59 UTC +1
Access on TEDOC/EFSA/PREV/2023/03Estimates of Food Consumption in Bees5 May 202316 April 2024 14:30:59 UTC +2

Външни търгове

Освен търговете на ЕОБХ в този раздел ще намерите възможностите за подаване на оферти, публикувани от други Агенции на ЕС, които се отчитат пред комисията по околна среда, обществено здраве и без опасност Вещество или дейност, която потенциално може за причини неблагоприятни въздействия върху живите организми или околната среда. на храните на Европейския парламент: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), Европейска агенция за околна среда(ЕАОС), Европейска агенция по лекарствата (EMA), Европейска агенция по химикали (ECHA).

В ход

ВръзкаОсновен текстНомерПубликуваноКраен срок
Достъп в TEDEMAEMA/2023/CPN/0018Catering and Hospitality Services20 October 2023N/A
Достъп в TEDECDCOJ/2023/SMS/25404Mathematical Modelling and Economic Evaluation20 October 202312 January 2024